Results 1-7 of 7 (Search time: 0.009 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)TypescopusWOSFulltext/Archive link
12019Mesoporous silica nanospheres decorated by ag-nanoparticle arrays with 5 nm interparticle gap exhibit insignificant hot-spot raman enhancing effectYang, Ming Chien; Cheng, Yu Wei; JUEN-KAI WANG ; Wang, Yuh Lin; Chen, Wan Tzu; RU-JONG JENG; Liu, Ting YuArticle10
22011Cost-sensitive classification on pathogen species of bacterial meningitis by surface enhanced Raman scatteringJan, Te-Kang; HSUAN-TIEN LIN ; Lin, Hsuan-Tien ; Chen, Hsin-Pai; Chern, Tsung-Chen; Huang, Chung-Yueh; Wen, Bing-Cheng; Chung, Chia-Wen; Li, Yung-Jui; Chuang, Ya-Ching; Li, Li-Li; Chan, Yu-Jiun; Wang, Juen-Kai ; Wang, Yuh-Lin; Lin, Chi-Hung; Wang, Da-Weiconference paper30
32011Autocatalytic Reaction in Hydrolysis of Difructose Anhydride IIIChan, Tzu-Hsin; Chen, Po-Tuan; Chang, Hsuan-Hau; Lai, Ming-Yu; Hayashi, Michitoshi ; Wang, Juen-Kai ; Wang, Yuh-Linjournal article22
42007Laparoscopic Partial Cystectomy with Endo-Gia Stapling Device in Bladder Diverticular Carcinoma王俊凱 ; 闕士傑; WANG, CHUN-KAI; CHUEH, SHIH-CHIEH
52007Charge Carrier Mobility of Mixed Layer Organic Light-Emitting DiodesLiu, Shun-Wei; Lee, Jiun-Haw ; Lee, Chih-Chien; Chen, Chin-Ti; Wang, Juen-Kai journal article
62005消費者科技準備度對線上服務品質評量之影響研究王俊凱 ; Wang, Chun-Kaitext
73Functional THG microscopy with plasmon-resonance enhancement in silver nanoparticlesChu, Shi-Wei ; Chen, Szu-Yu; Tsai, Tsung-Han; Cheng, Cheng-Chi; Liu, Tzu-Ming; Sun, Chi-Kuang ; Wu, Shr-Bin; Biring, Sajal; Wang, Juen-Kai ; Wang, Yu-Linconference paper0