PublicationsResults 1-17 of 17 (Search time: 0.023 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)SourcescopusWOSFulltext/Archive link
12024Recent progress in unraveling cardiovascular complications associated with primary aldosteronism: a succinct reviewWang, Wei-Ting; Wu, Tsung-Hui; Er, Leay-Kiaw; Huang, Chien-Wei; Tu, Kun-Hua; KANG-CHIH FAN ; CHENG-HSUAN TSAI ; Wang, Shu-Yi; Wu, Chun-Yi; Huang, Shu-Heng; Liu, Han-Wen; FEN-YU TSENG ; WAN-CHEN WU ; CHIN-CHEN CHANG ; Cheng, Hao-Min; Lin, Liang-Yu; Chueh, Jeff S; YEN-HUNG LIN ; Hwu, Chii-Min; VIN-CENT WU Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension
22024The role of confirmatory tests in the diagnosis of primary aldosteronismHuang, Chien-Wei; Tu, Kun-Hua; KANG-CHIH FAN ; CHENG-HSUAN TSAI ; Wang, Wei-Ting; Wang, Shu-Yi; Wu, Chun-Yi; Hu, Ya-Hui; Huang, Shu-Heng; Liu, Han-Wen; FEN-YU TSENG ; WAN-CHEN WU ; CHIN-CHEN CHANG ; YEN-HUNG LIN ; VIN-CENT WU ; Hwu, Chii-MinJournal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi20
32024Strategies for subtyping primary aldosteronismYang, Yun-Hsuan; Chang, Yu-Ling; BO-CHING LEE ; CHING-CHU LU ; Wang, Wei-Ting; Hu, Ya-Hui; Liu, Han-Wen; Lin, Yung-Hsiang; CHIN-CHEN CHANG ; WAN-CHEN WU ; FEN-YU TSENG ; YEN-HUNG LIN ; VIN-CENT WU ; Hwu, Chii-MinJournal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi4
42023Traits of Patients With Pituitary Tumors in Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 and Comparing Different Mutation StatusLin, Kuan-Yu; YU-TING KUO ; MEI-FANG CHENG ; PEI-LUNG CHEN ; HSIU-PO WANG ; TSU-YAO CHENG ; CHIA-HSUIN CHANG ; HSIANG-FONG KAO ; SHIH-HUNG YANG ; HUNG-YUAN LI ; CHIA-HUNG LIN ; Chou, Yuh-Tsyr; Chung, An-Ko; WAN-CHEN WU ; JIN-YING LU ; CHIH-YUAN WANG ; Hsih, Wen-Hui; Wen, Chen-Yu; WEI-SHIUNG YANG ; SHYANG-RONG SHIH The Journal of clinical endocrinology and metabolism00
52023A randomized trial on the effect of transcutaneous electrical nerve stimulator on glycemic control in patients with type 2 diabetesJIN-YING LU ; Ou, Horng-Yih; Wu, Chung-Ze; Yang, Chwen-Yi; Jiang, Ju-Ying; Lu, Chieh-Hsiang; YI-DER JIANG ; TIEN-JYUN CHANG ; YI-CHENG CHANG ; Hsieh, Meng-Lun; WAN-CHEN WU ; HUNG-YUAN LI ; Du, Ye-Fong; Lin, Ching-Han; Hung, Hao-Chang; Tien, Kai-Jen; Yeh, Nai-Cheng; Lee, Shang-Yu; Yu, Hui-I; LEE-MING CHUANG Scientific reports21
62023Predictors of Prolonged Euthyroidism After Radioactive Iodine Treatment for Graves' Disease: A Pilot StudyJIN-YING LU ; Chen, Kuan-Hua; SHYANG-RONG SHIH ; Wen, Fang-Yu; WAN-CHEN WU ; Chen, Ting-Chu; Hu, Fu-ChangEndocrine practice : official journal of the American College of Endocrinology and the American Association of Clinical Endocrinologists00
72023New-onset diabetes mellitus risk associated with concurrent autonomous cortisol secretion in patients with primary aldosteronismVIN-CENT WU ; CHIEH-KAI CHAN ; WAN-CHEN WU ; Peng, Kang-Yung; Chang, Yuan-Shian; Yeh, Fang-Yu; JIUN-YANG CHIANG ; YUAN-JU LEE ; KAO-LANG LIU ; SHUO-MENG WANG ; YEN-HUNG LIN ; SHIH-CHIEH CHUEH ; TAI-SHUAN LAI ; SHAO-YU YANG ; CHIN-CHEN CHANG ; Lee, Bo-Chiag; KUO-HOW HUANG ; PO-CHIH LIN ; LIAN-YU LIN ; SHIH-CHENG LIAO ; RUOH-FANG YEN ; CHING-CHU LU ; Er, Leay-Kiaw; Hu, Ya-Hui; Chang, Chia-Hui; Wu, Che-Hsiung; Tsai, Yao-Chou; Ho, Chen-Hsun; Huang, Wei-Chieh; Chen, Ying-YingHypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension43
82022Cortisol-producing adenoma-related somatic mutations in unilateral primary aldosteronism with concurrent autonomous cortisol secretion: their prevalence and clinical characteristicsWAN-CHEN WU ; Peng, Kang-Yung; JIN-YING LU ; CHIEH-KAI CHAN ; CHIH-YUAN WANG ; FEN-YU TSENG ; WEI-SHIUNG YANG ; YEN-HUNG LIN ; PO-CHIH LIN ; Chen, Ting-Chu; KUO-HOW HUANG ; Chueh, Jeff S; VIN-CENT WU European journal of endocrinology22
92022Different cutoffs of hypertension, risk of incident diabetes and progression of insulin resistance: A prospective cohort studyCHIA-HUNG LIN ; Wei, Jung-Nan; KANG-CHIH FAN ; CHI-TAI FANG ; WAN-CHEN WU ; Yang, Chung-Yi; MAO-SHIN LIN ; SHYANG-RONG SHIH ; Hua, Cyue-Huei; Hsein, Yenh-Chen; JOU-WEI LIN ; LEE-MING CHUANG ; HUNG-YUAN LI Journal of the Formosan Medical Association98
102021Status of endocrinology and metabolism specialists in TaiwanWAN-CHEN WU ; Su, Deng-Huang; WEI-YIH CHIU ; CHIH-HUNG LIN ; Chen, Szu-Chi; Wang, Shu-Yi; Chou, Chen-Kai; Huang, Hsuan-Ju; FEN-YU TSENG Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi11
112021Editorial: Diagnosis and Treatment of Primary Aldosteronism: from Clinical Origin to Translational ResearchWAN-CHEN WU ; Wei Q.; VIN-CENT WU ; TAIPAI, Taiwan Primary Aldosteronism Investigation (TAIPAI) Study GroupFrontiers in Endocrinology00
122020Progression of insulin resistance: A link between risk factors and the incidence of diabetesWAN-CHEN WU ; Wei, Jung-Nan; Chen, Szu-Chi; KANG-CHIH FAN ; CHIA-HUNG LIN ; Yang, Chung-Yi; MAO-SHIN LIN ; SHYANG-RONG SHIH ; Hua, Cyue-Huei; Hsein, Yenh-Chen; LEE-MING CHUANG ; HUNG-YUAN LI Diabetes research and clinical practice2320
132020Screening for diabetes in asymptomatic children: A simple and efficient methodWAN-CHEN WU ; HUNG-YUAN LI ; Chiang C.-C.; Sung F.-C.; Wei J.-N.; LEE-MING CHUANG Journal of the Formosan Medical Association30
142016Non-alcoholic fatty pancreas disease (NAFPD)WAN-CHEN WU ; CHIH-YUAN WANG Journal of Internal Medicine of Taiwan10
152016Altered plasma acylcarnitine and amino acid profiles in type 2 diabetic kidney diseaseChuang W.-H.; Arundhathi A.; Lu C.; CHANG-CHIANG CHEN ; WAN-CHEN WU ; Susanto H.; Purnomo J.D.T.; Wang C.-H.Metabolomics1313
162016Serum Glycated Albumin to Guide the Diagnosis of Diabetes MellitusWAN-CHEN WU ; Ma, Wen-Ya; Wei, Jung-Nan; Yu, Tse-Ya; MAO-SHIN LIN ; SHYANG-RONG SHIH ; Hua, Cyue-Huei; Liao, Ying-Jhu; LEE-MING CHUANG ; HUNG-YUAN LI PloS one5745
172013Association between non-alcoholic fatty pancreatic disease (nafpd) and the metabolic syndrome: Case-control retrospective studyWAN-CHEN WU ; CHIH-YUAN WANG Cardiovascular Diabetology109101